BỆNH VIỆN ĐK BẢO SƠN THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ TEST NHANH COVID-19

Thông báo việc điều chỉnh giá test nhanh Covid-19 tại bệnh viện đa khoa Bảo Sơn
——————————
Căn cư thông tư số 233/2016/TT-BTC về việc sử đổi , bổ sung một số điều của TT số 56/2014/TT-BTC ngày 28/04/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
Căn cứ vào điều lệ, yêu cầu tổ chức của Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn
Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương
Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn quyết định thay đổi giá xét nghiệm định tính kháng nguyên SAR CoV2:
Giá cũ: 238.000 đồng
Giá mới:230.000 đồng
Thời gian áp dụng giá điều chỉnh từ ngày 23/06/2021
Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH KHÁM