CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Công ty chấp nhận các hình thức thanh toán sau:

  • Trực tiếp

Quý khách có thể thanh toán các giao dịch trực tiếp tại địa chỉ quầy thu ngân Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn. Xóm 10, Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An.