Chúng tôi sử dụng phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi Quý khách đến sử dụng dịch vụ của chúng tôi.