• Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin khi các bạn để lại lời nhắn hoặc thực hiện đặt lịch hẹn trực tuyến để có thông tin liên lạc trong việc tiếp nhận phản ánh về chất lượng phục vụ.

  • Phạm vi sử dụng thông tin:

Tất cả thông tin thu thấp được sẽ được bảo đảm an toàn và chỉ sử dụng khi cần thiết nhằm phục vụ cho công tác liên lạc với khách hàng và sẽ không có bên thứ 3 nào có quyền sử dụng thông tin này

  • Thời gian lưu trữ thông tin:

Thông tin (tên, số điện thoại, email) của khách hàng sẽ được lưu trữ mãi mãi

  • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Chỉ nội bộ cơ quan và cụ thể là những người có trách nhiệm liên quan mới có thể tiếp cận với thông tin đó

  • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẢO SƠN

Điện thoại: 0989 699 115
Email: [email protected]

  • Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:

Sẽ liên lạc trực tiếp tại văn phòng, điện thoại, email để thay đổi, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

  • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo:

Khách hàng sẽ khiếu nại qua 3 hình thức như trên (trực tiếp, email, điện thoại) và người quản lý sẽ tìm hiểu, điều tra, và sẽ có kết luận sớm nhất cho khách hàng muộn nhất là 15 ngày.